illustration-image-of-the-header

Domov Aplikácia Dnes dýcham

Aplikácia Dnes dýcham

11. 01. 2023 Ovzdušie

Nedávno bola úspešne spustená mobilná aplikácia ,,Dnes dýcham“. Jej cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Mobilná aplikácia ,,Dnes dýcham“ zobrazuje informatívne hodnoty úrovne znečistenia ovzdušia pod označením IKO – index kvality ovzdušia.

Mapa Slovenska s meracími stanicami a QR kódmi na stiahnutie
Zdroj: LIFE Populair

Má 3 farby, ako semafor. Účelom takéhoto hodnotenia je súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o aktuálnom stave kvality ovzdušia prostredníctvom jednoduchej farebnej a slovnej škály. Hodnoty indexu kvality ovzdušia sú vytvorené na základe údajov z automatických monitorovacích staníc, ktoré sú prevádzkované Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).

V mobilnej aplikácii je možnosť si vybrať, z ktorej stanice sa budú zasielať push notifikácie o zmene stavu kvality ovzdušia. Zasielanie je možné si nastaviť z vybraných, ale aj zo všetkých staníc. Push notifikácie sú odosielané pri zmene kvality ovzdušia správou s aktuálnou hodnotou indexu kvality ovzdušia. Okrem iného umožňuje zaslať správu o prípadnom lokálnom znečisťovaní alebo znečistení ovzdušia vyplnením krátkeho formulára s možnosťou pridania fotografie z miesta znečistenia a popisom. Pre zlepšenie funkčnosti aplikácie je možné zaslať informáciu v podobe krátkej správy, kde sa môžu uviesť návrhy na zlepšenie.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie ,,Dnes dýcham“ sa užívateľ rýchlym a prehľadným spôsobom dozvie, nielen to, aký je aktuálny stav kvality ovzdušia vo vybraných lokalitách na Slovensku, ale aj o odporúčaniach či a ako je potrebné obmedziť aktivity vo vonkajšom prostredí.

Na vývoji mobilnej aplikácie sa podieľalo Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP –Slovenská agentúra životného prostredia, SHMÚ a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zdieľaj: