illustration-image-of-the-header

Domov Anglicko bojuje so znečistením, zakázalo predaj uhlia a mokrého dreva

Anglicko bojuje so znečistením, zakázalo predaj uhlia a mokrého dreva

21. 06. 2021 Vykurovanie

Významným zdrojom znečistenia ovzdušia v Anglicku ako aj u nás na Slovensku sú lokálne kúreniská, teda vykurovanie domácností tuhými palivami.

Zdroj: unsplash.com

Vykurovanie domácností je zdrojom prachových častíc PM10 a PM2,5 ako aj ultrajemných častíc. Problémom nie sú len zastarané vysokoemisné vykurovacie zariadenia ale aj nekvalitné palivo. 

Nová legislatíva v Anglicku od 1. mája 2021 zakazuje predaj uhlia a mokrého dreva v objeme nad 2 m3. Množstvo mokrého dreva nad 2 m3 môže byť predávané len s upozornením ako správne sušiť drevo určené na vykurovanie. Tuhé palivá dostupné na trhu musia mať odteraz nízky podiel síry a produkovať malé množstvo dymu. Súčasťou zmien je aj nová schéma certifikácie, ktorá má uľahčiť identifikáciu produktov.

Pri kúrení drevom je potrebné dbať na jeho kvalitu. Najčastejšou chybou je spaľovanie mokrého, surového dreva. Obsahuje veľa vody, až 50 %, ktorá sa pri horení odparuje, drevo veľmi dymí, hrozí zanášanie spalinových ciest vykurovacieho zariadenia a komína dechtom a sadzami a zhoršenie kvality okolitého i vnútorného ovzdušia. 

Najnovšia právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia v Anglicku má za cieľ znížiť vysoké koncentrácie prachových častíc v ovzduší. Približne 40 % emisií PM častíc v Spojenom kráľovstve pochádza len zo 7 % domácností, ktoré na vykurovanie používajú tuhé palivá. Na Slovensku sú lokálne kúreniská podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu zdrojom viac ako 70 % emisií prachových častíc.
 

Zdieľaj: