illustration-image-of-the-header

Domov Ako znížiť emisie z kúrenia o polovicu?

Ako znížiť emisie z kúrenia o polovicu?

15. 12. 2021 Osveta

Viete, že vykurovanie domácností sa na Slovensku podieľa na viac ako 70 % všetkých emisií prachových častíc? Ak sa však naučíme kúriť správne, môžeme znížiť emisie na minimum. Príčinou zvýšených koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší je najmä vykurovanie tuhými a nekvalitnými palivami, zastarané zdroje tepla, nesprávna technika vykurovania ale aj prekurovanie priestorov, ktorého častým dôvodom sú úniky tepla.

Plagát: Ako znížiť emisie z kúrenia o polovicu
Zdroj: populair.sk

Produkcia jemných prachových častí a tzv. čierneho uhlíka je neviditeľná a pre telo škodlivá. Rovnako ako v iných oblastiach, aj v rámci vykurovania zaznamenávame pokrok a dnes už vieme kúriť lepšie ako kedysi. 

V spolupráci s obchodným reťazcom TESCO STORES SR prebiehala v jarnom a jesennom období roka 2021 informačná osvetová kampaň zameraná na podporu opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovania povedomia verejnosti o význame ochrany ovzdušia na Slovensku. Zákazníci obchodného reťazca mali možnosť oboznámiť sa s problematikou ochrany ovzdušia formou plagátov, ktoré boli vystavené v priestoroch jednotlivých predajní na komunitných nástenkách v rámci Slovenska.

Chcete nám pomôcť zlepšiť informovanosť v oblasti ochrany ovzdušia v rámci spoločenskej zodpovednosti? Ozvite sa nám: media@populair.sk

Správne kúriť zvládne každý

Každý, kto kúri, môže zásadne ovplyvniť to, čo vychádza z jeho komína. Mnohých ľudí naučili správne kúriť drevom rodičia resp. starí rodičia. Stretávame sa však aj s ľuďmi, ktorí buď bývali v byte a v živote nekúrili, alebo si myslia, že kúria správne. Nesprávne spaľovanie dreva dokáže „vydymiť“ celú dedinu. To je ale len to, čo vidíme, horšie je, že to potom aj dýchame. Ako znížiť emisie z kúrenia o polovicu?

Správne zakúrenie sa vďaka vývoju spotrebičov so sekundárnym spaľovaním zmenilo. Klasické zakladanie ohňa, pri ktorom sme najprv uložili triesky a potom hrubé polená, sa zmenilo na tzv. kúrenie zhora. Pri ňom na spodok poukladáme hrubšie polená a na vrch triesky. Následne zapálime triesky pomocou podpaľovača. V tomto prípade sa skôr zohreje komín a emisie sa znížia až o polovicu v porovnaní s predchádzajúcim spôsobom. Ak váš spotrebič nemá sekundárne spaľovanie splyňovaného dreva, je najvhodnejší čas na jeho výmenu s ohľadom na zdravie vás a vašich blízkych. Aj najnovšia smernica o ekodizajne, platná od 1. 1. 2022, už umožňuje uvedenie na trh len moderným a ekologickým spotrebičom.

Ďalšou podmienkou je správne ovládanie prívodu vzduchu. To znamená nezatvárať ho pri rozháraní. Drevo nehorí stále rovnako. V prvej fáze rozhorievania potrebuje dostatočný prívod vzduchu. V druhej fáze „splyňovania“ už môžeme vzduch regulovať pre dosiahnutie čo najvyššej ohniskovej teploty. Druhá fáza nastáva vtedy, keď už horia všetky časti priloženého dreva. Vzduch regulujeme postupne, aby bol plameň stále „živý“ a jasne svietil. Nie je účelom, aby plameň stále a čo najdlhšie horel. Cieľom je ekologické spálenie dávky paliva a uloženie energie v interiéri.

Posledná, ale nemenej dôležitá, fáza je, keď drevo vyhára na uhlíky. Drevo stále splyňuje a aj vtedy vytvára energiu. Prívod vzduchu môže byť na minime, nie však zavretý. V prípade, že pokračujete v  kúrení, je dobré vedieť, že v súčasných spotrebičoch ďalšia dávka paliva vzplanie vďaka vysokej teplote v ohnisku, a teda nemusíte prikladať do plameňov. Šetríte palivo, financie, obsluha je komfortnejšia a v konečnom dôsledku nižším počtom vykurovacích cyklov šetríte naše a vaše životné prostredie.

Osvetové plagáty zamerané na správne vykurovanie

Zdroj: populair.sk

Odpad nie je palivo

Pre dodržanie správnej techniky kúrenia musíme dodržať pár zásadných podmienok. Jedným z nich je používanie správneho paliva. Slováci v rodinných domoch využívajú z tuhých palív na kúrenie najmä biomasu, teda palivové kusové drevo, štiepku, drevené pelety, drevené brikety. Správne pripravené palivové drevo má vlhkosť do 20 %, čo zodpovedá jeho dvojročnému sušeniu a adekvátnemu uskladneniu.

Spaľovať odpad je zakázané zákonom. Používanie odpadu ako paliva môže prezradiť tmavosť dymu. Medzi palivá nepatrí starý nábytok, drevotrieska, OSB dosky, preglejky, okenné drevené rámy, ďalej staré časopisy, plasty, textil, staré oleje, pneumatiky, obuv, linoleum a plávajúce podlahy.

Zateplením znížite náklady na teplo

Množstvo tepla potrebného na vykurovanie závisí aj od toho, koľko tepla uniká vonkajšími obvodovými stenami, oknami, dverami, strechou a podlahou. Na Slovensku sa nachádza približne 970 000 rodinných domov postavených v rokoch 1920 – 1980. Takmer 2/3 z nich ešte neprešli v priebehu svojej životnosti žiadnou obnovou. 

Zateplením rodinného domu môžete ročne ušetriť až 50 % nákladov na vykurovanie. Najväčšie úspory môžete dosiahnuť výmenou okien a vonkajších dverí, zateplením obvodových stien, strechy, prípadne stropu nad nevykurovaným suterénom, tepelnou izoláciou vnútorných rozvodov vykurovania a teplej vody. Obnovu okien a dverí je potrebné robiť tesne pred zateplením fasády, aby ste predišli tvorbe plesní. Efektívnym opatrením je aj inštalácia riadeného vetrania so spätným získavaním tepla – rekuperácia, ktorá okrem zníženia celkovej potreby energie pomôže pri zabezpečení dobrej vnútornej klímy.

Osvetové plagáty zamerané na správne vykurovanie

Zdroj: populair.sk

Moderný kotol šetrí čas aj peniaze

Starý kotol ročne vypustí do ovzdušia približne 50 až 300 kg prachu. Ide o ovzdušie znečisťujúce látky, ktoré negatívne vplývajú na ľudské zdravie. Čím menšie sú prachové častice, tým viac predstavujú zdravotné riziko pre ľudský organizmus. Nové kotle sú podstatne kvalitnejšie a ak sú prevádzkované v súlade s návodom na obsluhu predpísaným výrobcom, za rok vyprodukujú menej ako 15 kg prachu.

Výmenou zastaraného prehorievacieho kotla za splyňovací kotol dokážete ročne ušetriť rádovo stovky eur. Modernizácia zariadenia však nie je automaticky zárukou bezproblémového vykurovania. Dôležitá je tiež starostlivosť o vykurovacie zariadenie, kvalita paliva a samozrejme kvalita obsluhy.

Užitočné informácie o správnom vykurovaní a energetickej hospodárnosti nájdete v našej brožúre Správne vykurovanie: https://populair.sk/web-documents/621/spravne-vykurovanie-brozura-final-nahlad.pdf 
 

Zdieľaj: