illustration-image-of-the-header

Domov Aká je kvalita životného prostredia vrátane ovzdušia v Európskom priestore?

Aká je kvalita životného prostredia vrátane ovzdušia v Európskom priestore?

08. 04. 2020 Ovzdušie

Aj napriek poklesu emisií látok znečisťujúcich do ovzdušia, žije takmer 20 % mestskej populácie Európskej únie (EÚ) v oblastiach s koncentráciou látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorá prekračuje najmenej jednu normu EÚ v oblasti kvality ovzdušia. Vystavenie jemným tuhým časticiam má v Európe každoročne na svedomí približne 400 000 predčasných úmrtí, pričom neprimerane postihuje krajiny strednej a východnej Európy.

Zdroj:

Tieto zistenia ako aj ďalšie doplňujúce informácie priniesla Správa Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020 (SOER 2020). Je v poradí už šiestou správou tohto typu,  ktorú vydala Európska environmentálna agentúra (EEA). Jej zverejnenie v roku 2020 má upozorniť na veľké rozdiely medzi stavom životného prostredia a existujúcimi krátkodobými a dlhodobými politickými cieľmi EÚ. Podľa tejto správy je nevyhnutné splniť očakávania občanov týkajúce sa života v zdravom životnom prostredí, a preto bude potrebné opakovane posunúť implementáciu politík EÚ a národných politík do stredobodu pozornosti.
Správa je dostupná na https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020

Zdieľaj: