illustration-image-of-the-header

Domov 20. ročník kampane Európsky týždeň mobility na Slovensku už pozná svojich víťazov

20. ročník kampane Európsky týždeň mobility na Slovensku už pozná svojich víťazov

05. 11. 2021 Mobilita

Tohtoročné vyhodnotenie kampane Európskeho týždňa mobility (ETM) na Slovensku a ocenenie víťazov národnej súťaže o cenu ETM 2021 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave dňa 19. októbra. Nad aktuálnym ročníkom kampane so sloganom „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“ prevzal záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky, Ján Budaj. 

Zdroj: MŽP SR

5-členná hodnotiaca komisia hodnotila a vyberala spomedzi 26 zaregistrovaných prihlášok, ktoré do súťaže prišli. Jedným z členov hodnotiacej komisie bola aj Katarína Mičáková, manažérka kvality ovzdušia z projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Ďalšími členmi hodnotiacej komisie boli p. Garčárová (Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Slovenská agentúra životného prostredia), p. Klučka (národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR), p. Rozsár (dopravný konzultant, OZ Cyklokoalícia) a p. Ochaba (Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR). 

Členovia hodnotiacej komisie sa zhodli na tom, že je nesmierne ťažké určovať jednotlivé poradie prihlásených projektov, nakoľko každý subjekt vynaložil značné úsilie, čas, energiu a financie na ich realizáciu. Každý z projektov prispel k zvýšeniu kvality života obyvateľov, k zlepšeniu kvality ovzdušia a v neposlednom rade aj k zdraviu obyvateľov. Každý z prihlásených projektov bol realizovaný v rôznych mestách a obciach na Slovensku, v spolupráci s rôznymi subjektami a finančnými možnosťami. Pri hodnotení sa brali do úvahy všetky tieto premenné, pričom sa posudzovali vopred určené podmienky uvedené v štatúte ETM ako aj celkový prínos prihláseného projektu, potenciál aktivity alebo trvalého opatrenia šíriť ďalej myšlienku, ako príklad dobrej praxe, ale aj cieľ motivovať zapojené subjekty pre ďalšie aktivity v tejto oblasti.

Hodnotené boli celkom 3 kategórie: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Aktívna organizácia. Prvenstvo v kategórii Aktívna samospráva získala obec Ivanka pri Dunaji. V kategórii Efektívne trvalé opatrenie sa na pomyselnej prvej priečke umiestnilo mesto Trnava a v kategórii Aktívna organizácia ocenenie získal nováčik, iniciatíva Ružomberkom bajkom

Zdroj: MŽP SR

Poradie všetkých zapojených projektov ako aj ďalšie informácie o ocenených projektoch v rámci ETM 2021 sa dozviete na: https://eurotm2021.eurotm.sk/content/vysledky-narodnej-sutaze-etm-2021

Zdieľaj: