illustration-image-of-the-header

Domov 10 krokov, ako obmedziť spotrebu fosílnych palív v doprave

10 krokov, ako obmedziť spotrebu fosílnych palív v doprave

27. 04. 2022 Mobilita

Ruská invázia na Ukrajinu má na spoločnosť na celom svete dopad. Okrem iného kvôli nej vzniká globálna energetická kríza. V snahe spomaliť a zmierniť jej dopady na spotrebiteľov, Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) vypracovala 10-bodový plán na zníženie spotreby ropy  v sektore mobility a dopravy.

Ropné vrty pri západe slnka
Zdroj: https://www.freepik.com/vectors/oil-field'>Oil field vector created by macrovector - www.freepik.com

Navrhuje 10 opatrení, ktoré môžu aplikovať štáty, samosprávy ale aj jednotlivci. Ak by sa opatrenia odporúčané IEA na zníženie spotreby ropy v plnej miere vykonali v ekonomikách jej členských štátov, do štyroch mesiacov by sa znížil dopyt po rope o 2,7 milióna barelov denne, čo zodpovedá dopytu po rope pre všetky autá v Číne.

Cieľom je zmierniť napätie a šok zo zvyšovania cien, ktoré pociťujú spotrebitelia po celom svete, zmierniť ekonomické škody, okresať ruské príjmy z fosílnych palív.

To by výrazne znížilo potenciálne napätie v čase, keď sa veľké množstvo ruských dodávok už nemusí dostať na trh a blíži sa vrcholná dopytová sezóna v júli a auguste.

Keďže väčšina dopytu po rope pochádza z dopravy, 10-bodový plán IEA sa zameriava na to, ako spotrebovať menej ropy a dostať ľudí a tovar z bodu A do bodu B, pričom vychádza z konkrétnych opatrení, ktoré už boli zavedené v rôznych krajinách a mestách.

Väčšina návrhov by si vyžadovala zmeny v správaní spotrebiteľov s  podporou vládnych opatrení. Ako a či sa tieto činnosti realizujú, závisí od prístupu každej krajiny. Vlády majú k dispozícii všetky potrebné nástroje na zníženie dopytu po rope v nadchádzajúcich rokoch. Nasledovné kroky sú vyjadrené v tisíc bareloch ropy na deň (kb/d):

1. Obmedzenie maximálnej rýchlosti na diaľniciach aspoň o 10 km/h

Niekedy aj tak málo, ako zníženie rýchlosti o 10 km/h na diaľnici, dokáže ušetriť spotrebu paliva a financií, a v neposlednom rade zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Dopad: Úspora približne 290 kb/d spotreby z osobných áut a ďalších 140 kb/d z nákladných áut

2. Práca z domu tri dni v týždni vo všetkých sektoroch, kde je to možné

Týmto krokom sa obmedzí množstvo áut na cestách, zredukujú sa zápchy a ich negatívne vplyvy na spotrebu paliva a ovzdušie.

Dopad: Jeden deň homeoffice v týždni ušetrí približne 170 kb/d; tri dni ušetria okolo 500 kb

3. Nedele bez áut v mestách

Mestá by mohli obmedziť dopravu osobných áut v nedeľu a motivovať tým občanov využívať iné spôsoby dopravy, cyklistiku alebo pešiu chôdzu.

Dopad: Mesačná úspora približne 380 kb; jedna nedeľa v mesiaci ušetrí 95 kb/d

4. Zníženie cestovného v prostriedkoch verejnej dopravy a stimulovanie mikromobility, chôdze a cyklistiky

Práve zvyšovanie cien energií a palív spôsobuje, že presun osobným autom je finančne čoraz náročnejší. Toto je ideálny čas na motivovanie väčšieho množstva obyvateľov na využívanie lacnejšej alternatívy na dopravu, ako je napríklad verejná doprava, cyklistika, či chôdza.

Dopad: Úspora približne 330 kb/d

5. Obmedzenie vjazdu súkromných automobilov na cesty vo veľkých mestách

Samosprávy by mohli zvážiť obmedzenie vjazdu do centrálnejších častí miest. Odstavné parkoviská a iné záchytné body s výborným napojením na verejnú hromadnú dopravu by mohli predchádzať zápcham, znížila by sa spotreba paliva, čo by malo pozitívny efekt na životné prostredie.

Dopad: Úspora približne 210 kb/d

6. Podpora zdieľania áut a osvojenie si postupov na zníženie spotreby paliva

V dnešnej dobe je bežné, že jedna domácnosť vlastní viacero áut, v ktorom sa často vezie len jeden človek. Tento spôsob dopravy je veľmi neefektívny a z environmentálneho hľadiska škodlivý. Zdieľanie áut by pomohlo nielen znížiť dopyt po palive, ale aj zlepšiť plynulosť premávky,  vyriešiť problém s nedostatkom parkovacích miest.

Dopad: Úspora približne 470 kb/d

7. Optimalizácia  jázd pre nákladné vozidlá a doručovanie tovaru

Je potrebné zavádzať riešenia pre optimalizáciu logistiky nákladných vozidiel a dodávok na  doručovanie tovaru, ktoré  tiež zasiahlo zvyšovanie cien palív a energií. V neposlednom rade to znamená aj zlepšenie životného prostredia.

Dopad: Úspora približne 320 kb/d

8. Podpora využívania vysokorýchlostných a nočných vlakov namiesto lietadiel tam, kde je to možné

Ak má človek možnosť využiť do svojej destinácie inú formu dopravy namiesto leteckej, vzhľadom na snahu znížiť dopyt po rope, sa odporúča využívať hlavne vlaky.

Dopad: Úspora približne 40 kb/d

9. Obmedzenie služobných ciest (najmä leteckých) vždy, keď existujú alternatívne možnosti

V dnešnom globálnom svete je pomerne bežné chodiť na služobné cesty do zahraničia, a to najmä lietadlom. Ak je však cieľová destinácia relatívne blízko a existuje vhodné alternatívne dopravné spojenie, odporúča sa v rámci úspory paliva využiť inú ako leteckú variantu. Okrem toho, digitálne technológie nám umožňujú byť v spojení aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť.

Dopad: Úspora približne 260 kb/d

10. Podpora zavádzania elektrických a iných nízkoemisných vozidiel

Jednotlivé krajiny by mohli vyvinúť väčšiu aktivitu na podporu nízkoemisných vozidiel, ktoré by znížilo dopyt po rope a prešlo na environmentálne vhodnejšie varianty dopravy.

Dopad: Úspora približne 100 kb/d

Pre viac informácií si môžete pozrieť celú správu tu: https://www.iea.org/news/emergency-measures-can-quickly-cut-global-oil-demand-by-2-7-million-barrels-a-day-reducing-the-risk-of-a-damaging-supply-crunch

Zdieľaj: