illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Zoznam slovenských miest so zdieľanými kolobežkami sa rozrástol o Banskú Bystricu

Zoznam slovenských miest so zdieľanými kolobežkami sa rozrástol o Banskú Bystricu

05. 05. 2021  ikona kategórie Mobilita

Napriek tomu, že sa znečisťovanie ovzdušia za posledné desaťročia naprieč sektormi znižuje, emisie z dopravy rastú. Podobne ako v prípade iných slovenských miest je emisiami z dopravy zaťažená aj Banská Bystrica.

 titulná fotografia
Zdroj: unsplash.com

V záujme modernizácie, nezahusťovania dopravy a znižovania znečistenia ovzdušia zavádza mesto Banská Bystrica opatrenia proti zvýšenému využívaniu individuálnej automobilovej dopravy. Bystričania a Bystričanky môžu prispieť k znižovaniu počtu áut na cestách a využívať výhody alternatívneho spôsobu dopravy – po novom prostredníctvom elektrických zdieľaných kolobežiek.

Banská Bystrica na základe skúseností iných samospráv stanovila stojiská pre zdieľané kolobežky, na ktoré budú nabité kolobežky umiestňované každé ráno. Po jazde ich možno v rámci mesta zaparkovať na miesta, tzv. body záujmu, kde nebudú prekážať. Zároveň boli stanovené aj miesta, do ktorých bude vstup na kolobežke zakázaný a tiež lokality, kde bude musieť byť znížená rýchlosť v záujme bezpečnosti. Pri využívaní kolobežiek ako aj iných alternatívnych spôsobov dopravy je nevyhnutné osvojiť si pár jednoduchých pravidiel slušnosti, ohľaduplnosti a zodpovednosti. 

Zavedenie systémov zdieľania dopravných prostriedkov na základe aplikácií môže mať svoje výhody. S nástupom elektrických kolobežiek, skútrov či taxi aplikácií sa však čoraz častejšie vynára otázka, aký je celkový vplyv nových spôsobov prepravy na životné prostredie? 

Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry zostáva chôdza, cyklistika a verejná doprava najlepším spôsobom na zlepšenie udržateľnej mestskej mobility. Snahou nových populárnych foriem dopravy je znížiť počet osobných automobilov na cestách a aj keď samotným používaním napr. spomínaných elektrokolobežiek neprichádza k priamemu vplyvu na životné prostredie, otázne sú materiály, ich výroba, časté nabíjanie a životnosť, teda životný cyklus produktu či ponúkanej služby. Ďalším opodstatneným argumentom proti je skutočnosť, že kvôli novým spôsobom dopravy klesá počet chodcov, cyklistov, či ľudí využívajúcich mestskú hromadnú dopravu.

Riešenie tejto dilemy spočíva v lepšej a príťažlivej infraštruktúre pre ľudí – peších či cyklistov, a taktiež lepšej sieti a nadväznosti spojov mestskej hromadnej dopravy.

Banská Bystrica je však mesto s kopcovitým terénom a tak si tu moderné formy dopravy môžu nájsť svoje publikum, ideálne také, ktoré na kratšie trasy oželie cestu autom a zvolí alternatívu.