illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Za záplavy môže byť zodpovedné aj znečistené ovzdušie

Za záplavy môže byť zodpovedné aj znečistené ovzdušie

14. 07. 2021  ikona kategórie Ovzdušie

Nedávno publikovaná štúdia naznačuje, že znečistenie v ovzduší môže byť spúšťačom prudkých povodní a zosuvov pôdy. Ovplyvňuje tak nielen procesy v ľudskom organizme ale aj v atmosfére.

 titulná fotografia
Zdroj: unsplash.com

Výskumný tím z Desert Research Institute analyzoval satelitné dáta z Nepálu a severozápadnej Indie z rokov 2002 až 2017 za účelom pozorovania vplyvu aerosólov na atmosféru. 

Aerosóly sú pevné alebo kvapalné častice rozptýlené v ovzduší (napr. prach, peľ, baktérie, soľ, ľad, kvapôčky vody, rôzne znečisťujúce látky). Prachové častice, ktorých zdrojom môže byť prírodná i ľudská činnosť, dokážu podľa záverov vedcov blokovať slnečné žiarenie, ktoré dopadá na zem a absorbovať teplo. V oblastiach, kde zaznamenali zvýšené koncentrácie prachových častíc v ovzduší, zistili, že bod mrazu v atmosfére bol vyšší o viac ako 130 metrov. To znamená, že na územiach, kde malo snežiť pršalo, čo mohlo urýchliť aj topenie ľadovcov. Spozorovaná bola tiež vyššia intenzita a množstvo zrážok.

Vplyvu znečistenia ovzdušia na počasie sa venoval aj výskum z roku 2015. Inšpiráciou pre výskum boli rozsiahle katastrofické povodne v čínskej provincii S'-čchuan. Vedci v simulovaných podmienkach prišli k podobným záverom – aerosóly v atmosfére absorbujú teplo zo slnka, čím znižujú šance zrážok počas dňa. Počas noci sa teplý vzduch presúva nad hornaté oblasti a smeruje vyššie do atmosféry. Dôsledkom sú silné zrážky, ktoré zhoršujú povodňovú situáciu.

Je známe, že znečisťujúce látky v ovzduší negatívne vplývajú na ľudské zdravie. Pozornosť venujeme predovšetkým zdravotným vplyvom, vedci však upozorňujú a naznačujú, že je potrebné začať sa venovať aj vplyvom znečisteného ovzdušia na životné prostredie a zavádzať opatrenia na zníženie emisií.