illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Trnavský samosprávny kraj vykročil do nového roka s ambicióznymi plánmi

Trnavský samosprávny kraj vykročil do nového roka s ambicióznymi plánmi

05. 02. 2021  ikona kategórie Mobilita

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja začiatkom roka schválilo významné strategické dokumenty v záujme hospodárskeho a sociálneho rozvoja a udržateľnej mobility.

 titulná fotografia
Zdroj: unsplash.com

Na prvom tohtoročnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 27. januára 2021, odsúhlasilo zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), okrem iného, aj Štatút Rady partnerstva, ktorá bude rozhodovať o uprednostňovaní spolufinancovania jednotlivých projektov z eurofondov v programovom období rokov 2021 až 2027. 

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 schválila 13. januára 2021 Vstupnú správu pre vypracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na obdobie rokov 2022 až 2030 (ďalej PHRSR). PHRSR sa v hospodárskej oblasti zameriava na priemysel, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, dopravu, energetiku, cestovný ruch, i oblasť životného prostredia.

Predmetom zastupiteľstva bol aj Plán udržateľnej mobility vrátane Plánu dopravnej obslužnosti v Trnavskom samosprávnom kraji do roku 2050 (ďalej PUM a PDO). PUM spoločne s PDO majú za cieľ rozvíjať verejnú, individuálnu, cyklistickú a nemotorovú dopravu.

Každý z týchto kľúčových strategických dokumentov je špecifický, no zároveň prijatím adaptačných opatrení na regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti ochrany ovzdušia umožnia dosiahnuť zlepšenie kvality ovzdušia i celkovej zmeny klímy. 

Schválené dokumenty Trnavského samosprávneho kraja obsahujú spoločné odporúčania na realizáciu veľkých investičných projektov, zatraktívňovanie cestovania hromadnou dopravou, pomáhajú vytvárať podmienky pre lepšiu ochranu životného prostredia a celkové zvyšovanie kvality života obyvateľov. 

Ďalším zo zámerov župy pre podporu zatraktívnenia regiónu a zároveň zlepšenie kvality ovzdušia je dotácia z rozpočtu župy, ktorú poslanci schválili na základe iniciatívy združenia Nature Photo. Združenie je jedným z 19 úspešných uchádzačov, ktorému bola poskytnutá dotácia z výzvy určenej na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pre ich projekt  - oddychový ostrovček pre peších a cyklistov v obci Baka v okrese Dunajská Streda. 

Viac informácií: https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/krajske-zastupitelstvo-rokovalo-prvykrat-v-tomto-roku/