illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia

08. 04. 2020  ikona kategórie Ovzdušie

Dnes je Svetový deň zdravia (World Healthy Day). Bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Na naše zdravie vplýva viacero faktorov, významnou mierou naň vplýva aj životné prostredie v ktorom žijeme.

 titulná fotografia
Zdroj: SAŽP

6. Konferencia ministrov životného prostredia a zdravia Európy (2017) zadefinovala sedem prioritných oblastí životného prostredia a zdravia, k najvýznamnejším patrí kvalita vnútorného a vonkajšieho ovzdušia.

Viac o zhodnotení vybraných oblastí a faktorov životného prostredia vo vzťahu k zdraviu obyvateľstva v podmienkach SR sa dozviete na stránke https://www.enviroportal.sk/uploads/report/9101.pdf