illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Rýchlo a načas, ale za akú cenu?

Rýchlo a načas, ale za akú cenu?

09. 11. 2020  ikona kategórie Mobilita

Chceme mať všetko čerstvé, dodané čo najskôr. Komfortná dostupnosť tovarov má však aj svoju temnú stránku. Obeťou je kvalita ovzdušia i klíma.

 titulná fotografia
Zdroj: unsplash.com

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry z roku 2014 tvorí 20 % podiel emisií CO2 z nákladnej dopravy preprava tovarov v mestách. V historickom centre talianskeho mesta Lucca je problém s prepravou tovarov tak vypuklý, že sa ho rozhodli riešiť.

Cieľom projektu LIFE ASPIRE je zaviesť logistický kreditový systém, ktorý na základe odmien a sankcií reguluje dovozcov tovarov a motivuje ich k využívaniu udržateľných alternatív využitím záchytných parkovísk a zdieľaných tzv. cargo bicyklov. V praxi to znamená, že na výklad tovarov sú určené záchytné miesta, z ktorých je tovary možné dovážať za pomoci špeciálne upravených nákladných bicyklov, ktoré prepravcom poskytne samospráva.

Výsledkom má byť zníženie počtu motorových vozidiel v historickom centre mesta, čím sa v meste zlepší kvalita ovzdušia, zníži hluk a zvýši bezpečnosť na cestách pre chodcov.

Nákladné bicykle sú čoraz populárnejšie aj na Slovensku. Voľba bicykla ako prepravného prostriedku sa častokrát u poskytovateľov kuriérskych či donáškových služieb ukazuje ako praktickejšia, najmä pri postupnom obmedzovaní vjazdu motorových vozidiel do častí mestských centier.