illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality POZVÁNKA | Kvalita ovzdušia v Žilinskom a Banskobystrickom kraji 22.6.2021

POZVÁNKA | Kvalita ovzdušia v Žilinskom a Banskobystrickom kraji 22.6.2021

11. 06. 2021  ikona kategórie Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na ďalší zo série workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme kvality ovzdušia. Workshop sa uskutoční online v utorok 22. júna 2021 a tentokrát je určený pre samosprávy Žilinského a Banskobystrického kraja.

 titulná fotografia
Zdroj: unsplash.com

Samosprávy môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zavádzaním mnohých opatrení na lokálnej a regionálnej úrovni. V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu v mnohých oblastiach stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia, najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý. 

O príklady dobrej praxe pri zavádzaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia sa podelia zástupcovia samospráv na druhom zo série workshopov o kvalite ovzdušia pre zástupcov samosprávnych orgánov. Podujatie pripravuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie regionálnych kapacít v oblasti kvality ovzdušia a jej zlepšenie. 

V poradí druhý online workshop o kvalite ovzdušia, ktorý sa bude konať v utorok 22. júna 2021, je určený predovšetkým pre zástupcov samospráv zo Žilinského a Banskobystrického kraja. Ak vás zaujíma kvalita ovzdušia vo vašom kraji, môžete sa prihlásiť na workshop prostredníctvom prihlasovacieho formulára