illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality „populair“ má dobre našliapnuté

„populair“ má dobre našliapnuté

02. 09. 2020  ikona kategórie Nezaradené

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia podstúpil začiatkom leta kontrolu aktivít v rámci prvej monitorovacej návštevy pod dohľadom organizácie NEEMO, ktorá je zodpovedná za monitoring a prezentáciu projektov podporených Európskou úniou v rámci programu LIFE.

 titulná fotografia
Zdroj: MŽP SR

Predmetom monitorovacej návštevy bolo napredovanie projektu podľa stanovených cieľov a termínov. Dvojdňového programu sa zúčastnili zástupcovia zapojených partnerov, či už osobne alebo prostredníctvom video hovorov. 

V súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 museli mnohé LIFE projekty zo dňa na deň zareagovať na pracovné obmedzenia či pristúpiť k odkladom plánovaných aktivít. Napriek nejasnému obdobiu v počiatočnom štádiu pandémie sa projektovému tímu úspešne podarilo vypracovať a následne monitorovaciemu tímu odprezentovať projektové výstupy, či už išlo o prezentačné materiály alebo interné dokumenty. 

Pracovné obmedzenia ako zákaz osobných stretnutí, či práca z domu, mali za následok časové oneskorenie pri obsadzovaní pozícií manažérov kvality ovzdušia. Výberové konania museli byť odložené, v prípade niektorých partnerov sa uskutočnili za prísnych hygienických opatrení alebo prostredníctvom video hovorov. Odklad postihol aj plánované vzdelávacie podujatia, a to workshopy a školenia. Alternatívou budú podľa aktuálnej situácie video konferencie či stretnutia s menším počtom účastníkov.

Monitorovací tím na záver návštevy pozitívne ohodnotil výber a tímovosť projektových zamestnancov, uskutočnené i plánované komunikačné aktivity a tiež celkové preklenutie doby tzv. lockdownu. Očakávania sú na oboch stranách veľké. Projektový tím, ktorý bude sfinalizovaný koncom leta, tak môže na 100 % plniť predsavzatý plán zlepšovať kvalitu ovzdušia na Slovensku.