illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Piešťany sa dočkali kompletnej rekonštrukcie autobusovej stanice

Piešťany sa dočkali kompletnej rekonštrukcie autobusovej stanice

09. 02. 2021 Mobilita

Atraktivita verejného priestoru a dožičený komfort môžu zohrať veľkú rolu pri výbere dopravného prostriedku. V záujme udržateľnej mobility je preto potrebné prichádzať s riešeniami pre ľudí. Mesto Piešťany onedlho predstaví novú autobusovú stanicu.

Zdroj: Facebook Mesto Piešťany

Vysoká miera využívania osobného automobilu ako dopravného prostriedku spôsobuje v mnohých mestských oblastiach a na mnohých hlavných dopravných tepnách zvýšené preťaženie a znečistenie ovzdušia.

Využitie dopravného priestoru je v prípade individuálnej automobilovej dopravy značne neefektívne, o čom hovorí aj príručka Európskej komisie pre cyklistov. Podľa záverov z tejto príručky možno v mestách prepraviť na pruhu širokom 3,5 m za 1 hodinu len 2 000 ľudí automobilom, 9 000 ľudí autobusom a 14 000 ľudí na bicykli. 

Problém znečistenia ovzdušia je zložitý, ale k jeho zlepšeniu môže prispieť každý. O tom, ako môže laická verejnosť zlepšiť kvalitu ovzdušia v oblasti dopravy, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Jedným z týchto opatrení je napríklad intenzívnejšie využívanie verejnej, cyklistickej a pešej dopravy. Cestovanie verejnou hromadnou dopravou je považované za jeden z udržateľných spôsobov dopravy, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality ovzdušia a čistejšiemu životnému prostrediu pre všetkých. Napriek tomu je verejná doprava často verejnosťou zatracovaná a označovaná za nemoderný, nekomfortný a zastaraný spôsob dopravy. Pri výbere spôsobu dopravy je pre cestujúceho často rozhodujúca aj atraktivita verejného priestoru.

To sa má čoskoro zmeniť v známom kúpeľnom mieste Piešťany. Denník N v roku 2015 zaradil piešťanskú autobusovú stanicu medzi 10 najhorších na Slovensku. Odvtedy sa jej vzhľad nezlepšil. Radnica mesta Piešťany na sociálnej sieti predstavila vizualizáciu kompletnej rekonštrukcie autobusovej stanice, ktorá má byť dokončená v marci tohto roku. Hlavným cieľom je modernizácia priestoru, zatraktívnenie predstaničného priestoru a tým zlepšenie kultúry cestujúcej verejnosti v príjemnom prostrední plnom zelene. 

Cestujúci po novom na autobusovej stanici nájdu moderné informačné panely s online časmi odchodov a príchodov jednotlivých spojov, či množstvo bicyklových státí, ktoré budú pod nepretržitým kamerovým dozorom. Súčasťou rekonštrukcie bude taktiež poskytnutie moderného občianskeho vybavenia (napr. čakáreň pre cestujúcich, toalety, vonkajší verejný priestor s lavičkami), výmena všetkých spevnených plôch a renovácia prístreškov na nástupištiach. Investor zároveň plánuje plynule s ukončovaním prác na rekonštrukcii začať s výstavbou nového parkoviska pre autá s kapacitou viac ako 80 parkovacích miest. Táto realizácia zabezpečí komfortnejší presun z osobnej dopravy na autobusovú alebo vlakovú stanicu.  
 

Zdieľaj: