illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Mesto Trnava bude modernizovať svetelné signalizácie

Mesto Trnava bude modernizovať svetelné signalizácie

19. 01. 2021  ikona kategórie Mobilita

Primátor mesta Trnava, Peter Bročka, na sociálnej sieti informoval, že mesto sa bude so štúdiou inteligentného riadenia dopravy uchádzať o dotáciu na moderné technológie. Cieľom tohto projektu je zvýšiť prepravné výkony, bezpečnosť dopravy, ako aj znížiť zaťaženie životného prostredia. 

 titulná fotografia
Zdroj: pixabay.com

Na Slovensku sa doprava podieľa na viac ako 40 % celkových emisií dusíka (NOx) a tvorí aj podiel na emisiách jemných prachových častíc (PM2,5). Jedným z hlavných problémov je práve zvyšujúca sa intenzita dopravy, využívanie pohonných hmôt na báze ropných palív, či užívanie starých, neekologických vozidiel.

Emisie z dopravy sú spolu s emisiami z lokálnych kúrenísk hlavnou príčinou vzniku smogových situácií v mestách. Riešením nepriaznivého vplyvu dopravy na kvalitu ovzdušia v mestách je kombinácia rôznych opatrení. Jedným z nich sú práve inteligentné dopravné systémy, ktoré pomáhajú odľahčiť danú oblasť od intenzívnej osobnej automobilovej dopravy a zároveň tak sprístupňujú priestor pre chodcov a cyklistov. 

Mesto Trnava sa o to pokúsi realizáciou nasledujúcich opatrení: 

  • Montážou dopravných informačných tabúľ, ktoré poskytnú vodičom informácie o dojazdových časoch do jednotlivých častí mesta, o možných nebezpečenstvách/nehodách/obchádzkach na ich trase.
  • Montážou monitorovacích a prehľadových dopravných kamier, ktoré budú v reálnom čase vyhodnocovať trajektórie vozidiel, cyklistov a chodcov.
  • Monitorovaním prejazdu vozidiel prostredníctvom sčítacích zariadení, ktoré umožnia kategorizovať, sčítavať vozidlá na vybraných vstupoch do mesta. 
  • Osadením križovatiek IoT prvkami (t. j. magnetodetektormi). Presná identifikácia vozidiel prechádzajúcimi križovatkami, tak zabezpečí prispôsobenie signálnych plánov na základe reálnej situácie. Jednou z funkcionalít by mala byť aj možnosť dynamickej preferencie mestskej hromadnej dopravy
  • Inteligentným riadením dynamickej dopravy pomocou riadenia vzájomne prepojených inteligentných križovatiek. 
  • Zavedením bezkontaktného systému pre chodcov a cyklistov. 
  • Integračno-analytickou SW platformou (web a aplikácia), ktorá všetky získané dáta a informácie zjednotí a sprístupní formou analýz, predikcií a smart scenárov

Mesto Trnava plánuje realizovať projekt ešte tento rok. „So štúdiou inteligentného riadenia dopravy sa uchádzame o dotáciu na moderné technológie. Ak aj pre nedostatok zdrojov vo výzve neuspejeme, pôjdeme do realizácie tento rok z mestského rozpočtu,“ uviedol primátor mesta Trnava, Peter Bročka.