illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Hlboko zakorenené systémové problémy ako príčina zlej kvality ovzdušia

Hlboko zakorenené systémové problémy ako príčina zlej kvality ovzdušia

05. 04. 2021  ikona kategórie Ovzdušie

Nedávno publikovaná správa Európskej environmentálne agentúry (EEA) „Signály EEA 2021: Európa na ceste k nulovému znečisteniu“ poukazuje na príčiny znečistenia v Európe a ambície Európskej komisie v oblasti nulového znečistenia v súvislosti s Európskou zelenou dohodou.

 titulná fotografia
Zdroj: unsplash.com

Často skloňovanou zložkou životného prostredia v správe EEA je ovzdušie a s ním súvisiace problémy so znečistením. Napriek zlepšeniu kvality ovzdušia za posledné desaťročia predstavuje znečistenie ovzdušia v Európe zdravotné riziko pre obyvateľov. Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť. EEA uvádza, že z dôvodu znečistenia ovzdušia predčasne ročne umiera viac ako 400-tisíc ľudí v Európe. Na Slovensku je to približne 5-tisíc predčasných úmrtí ročne.

Hlavné zdroje znečisťujúcich látok, ktoré spôsobujú najväčšiu ujmu na ľudskom zdraví, sú cestná doprava, vykurovanie domácností, poľnohospodárstvo a priemysel. Správa označuje za spoločného menovateľa zdrojov znečistenia skutočnosť, že všetky sú hlboko zakorenené v základných systémoch našich spoločností. Je preto nevyhnutné prehodnotiť spôsob, akým žijeme svoje životy. To ako sa presúvame z bodu A do bodu B, ako bývame, ako vyrábame elektrinu a teplo, ako sa stravujeme, ako vyrábame to, čo jeme, ako nakupujeme, ako prepravujeme tovar.

V súvislosti s pilotnými projektami v európskych mestách odporúča EEA riešenia na dosiahnutie čistejšieho ovzdušia ako napríklad rozšírenie systémov diaľkového vykurovania, podpora cyklistickej dopravy, zníženie maximálnej rýchlosti a stanovenie poplatku za preťaženie ciest s cieľom zlepšiť kvalitu miestneho ovzdušia, premiestnenie priemyselných zariadení, modernizáciu domácich kachlí, pecí a kotlov, používanie čistejších palív na kúrenie, prechod na autobusy a električky s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie a zavedenie nízkoemisných dopravných zón.