illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Európske mestá zavádzajú centrá bez automobilov

Európske mestá zavádzajú centrá bez automobilov

22. 09. 2021  ikona kategórie Mobilita

Zavádzanie nízkoemisných zón, zón bez áut, je aktuálne na vzostupe v záujme zvyšovania bezpečnosti, zlepšovania kvality ovzdušia a prinavrátenia verejného priestoru obyvateľom.

 titulná fotografia
Zdroj: unsplash.com

Za posledné obdobie začali po vzore Londýna obmedzovať vstup osobných automobilov do centra mesta aj ďalšie mestá vo Veľkej Británii – Bath, Portsmouth, onedlho aj Birmingham.

Veľký krok zvažuje aj susedné Rakúsko. V meste Innsbruck začiatkom augusta predstavil primátor mesta Georg Willi výsledky štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je vybudovať centrum mesta bez áut. Ambiciózny cieľ chce mesto dosiahnuť do piatich rokov. Návrhy opatrení v štúdii uprednostňujú chodcov a cyklistov – zaparkované autá, ktoré lemujú ulice majú zmiznúť a priestor získajú širšie chodníky a cyklotrasy. Riešením pre autá majú byť naopak podzemné garáže.

Aj v mestách na Slovensku sa významne na znečistení ovzdušia podieľa doprava. Motorové vozidlá znečisťujú ovzdušie hlavne oxidmi dusíka, jemnými prachovými časticami a prekurzormi prízemného ozónu. Starý vozový park, vysoká intenzita individuálnej dopravy ako aj tranzitná doprava sú častou príčinou tohto znečistenia.