illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Viete, čo dýchate v Banskobystrickom kraji?

07. 06. 2021  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme prvú zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Banskobystrického kraja. 


 titulná fotografia  2

Udržateľná mobilita mení pohľad na dopravu

02. 06. 2021  |  ikona kategórie 2 Mobilita

Koncept udržateľnej mobility je predmetom série workshopov, ktoré organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Prvý tohtoročný workshop o plánovaní udržateľnej mobility sa uskutočnil vo štvrtok 27. 5. 2021. Hoci prebiehal online formou, zameraním sa sústredil na Žilinský kraj. 


 titulná fotografia  3

Cyklodoprave v Prešovskom kraji svitá na lepšie časy

24. 05. 2021  |  ikona kategórie 3 Mobilita

Krajskí poslanci schválili financie na aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021. Prešovský kraj plánuje investovať viac ako 800 - tisíc eur do cyklotrás, čím chce zvýšiť atraktivitu cyklodopravy v regióne. 


 titulná fotografia  4

Kvalita ovzdušia ako rizikový faktor straty biodiverzity

22. 05. 2021  |  ikona kategórie 4 Osveta

Biodiverzita je rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov. Svetový fond ochrany prírody (WWF) definoval v roku 1989 biodiverzitu ako „bohatstvo života na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, vrátane génov, ktoré obsahujú, a zložité ekosystémy, ktoré vytvárajú životné prostredie". Narušenie jednej zložky môže viesť až k vyhynutiu niekoľkých druhov, ktoré sú od nich závislé. Práve ovzdušie je tým, ktoré všetky časti ekosystémov prepája a ovplyvňuje. 


 titulná fotografia  5

POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 27.5.2021

21. 05. 2021  |  ikona kategórie 5 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na prvý zo série tohtoročných workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online vo štvrtok 27. mája 2021.


 titulná fotografia  6

Vážska cyklomagistrála o kus bližšie k cielu 100 km

12. 05. 2021  |  ikona kategórie 6 Mobilita

Koncom roka 2020 bol dobudovaný ďalší úsek cyklistickej komunikácie, ktorá má viesť naprieč Trenčianskym krajom. Vážska cyklomagistrála tak narástla o nových 21 kilometrov.


 titulná fotografia  7

Príležitosť pre zlepšenie kvality ovzdušia na východnom Slovensku

07. 05. 2021  |  ikona kategórie 7 Ovzdušie

V utorok 4. mája 2021 organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) a manažérmi kvality ovzdušia z Košického a Prešovského kraja vzdelávací workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov zameraný na zlepšovanie kvality ovzdušia v regiónoch. Z hľadiska kvality ovzdušia sa v oboch krajoch východného Slovenska nachádza niekoľko problematických lokalít.


 titulná fotografia  8

Zoznam slovenských miest so zdieľanými kolobežkami sa rozrástol o Banskú Bystricu

05. 05. 2021  |  ikona kategórie 8 Mobilita

Napriek tomu, že sa znečisťovanie ovzdušia za posledné desaťročia naprieč sektormi znižuje, emisie z dopravy rastú. Podobne ako v prípade iných slovenských miest je emisiami z dopravy zaťažená aj Banská Bystrica.


 titulná fotografia  9

Pomôžeme vám s programom

03. 05. 2021  |  ikona kategórie 9 Ovzdušie

Cieľom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je zlepšiť implementáciu programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku. V tejto súvislosti boli zriadené pozície regionálnych manažérov kvality ovzdušia, ktorí v súčasnosti spolupracujú so zástupcami štátnych a samosprávnych orgánov na príprave nových programov na zlepšenie kvality ovzdušia. 


 titulná fotografia  10

Workshop o kvalite ovzdušia pre zástupcov Prešovského a Košického kraja

29. 04. 2021  |  ikona kategórie 10 Ovzdušie

V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý. Je preto potrebné zintenzívniť úsilie na všetkých úrovniach a spoločne sa pričiniť o zlepšenie kvality ovzdušia, tak nevyhnutnej pre zdravý život nás všetkých.