illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Niečo je vo vzduchu

24. 02. 2021  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na verejné zdravie. Dlhodobé vystavenie pôsobeniu prachových častíc zvyšuje výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych chorôb a následne vedie k predčasnej smrti. Napriek zlepšeniam však situácia stále nie je dobrá.


 titulná fotografia  2

Druhý výhľad pre čisté ovzdušie

22. 02. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Európska komisia začiatkom roka 2021 publikovala správu Druhý výhľad pre čisté ovzdušie, ktorá predstavuje vyhliadky znižovania znečistenia ovzdušia v Európe do roku 2030.


 titulná fotografia  3

Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

18. 02. 2021  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Európska komisia podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.


 titulná fotografia  4

Využite podporu na obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach

17. 02. 2021  |  ikona kategórie 4 Vykurovanie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.


 titulná fotografia  5

Trenčianska župa ponúka finančnú pomoc na zelené projekty

16. 02. 2021  |  ikona kategórie 5 Osveta

Trenčiansky samosprávny kraj už od roku 2016 podporuje environmentálne projekty prostredníctvom vlastného grantového programu „Zelené oči“. 


 titulná fotografia  6

Ako sa zachovať v smogovej situácii

12. 02. 2021  |  ikona kategórie 6 Ovzdušie

Slovenský hydrometeorologický ústav v prípade krátkodobého ale extrémneho zhoršenia kvality ovzdušia vyhlasuje tzv. smogovú situáciu. Kedy nastáva, ako sa o nej dozviete a čo robiť v prípade smogovej situácie?


 titulná fotografia  7

Piešťany sa dočkali kompletnej rekonštrukcie autobusovej stanice

11. 02. 2021  |  ikona kategórie 7 Mobilita

Atraktivita verejného priestoru a dožičený komfort môžu zohrať veľkú rolu pri výbere dopravného prostriedku. V záujme udržateľnej mobility je preto potrebné prichádzať s riešeniami pre ľudí. Mesto Piešťany onedlho predstaví novú autobusovú stanicu.


 titulná fotografia  8

Francúzsko udelilo azyl mužovi z Bangladéša pre zhoršenú kvalitu ovzdušia

10. 02. 2021  |  ikona kategórie 8 Ovzdušie

Prisťahovalcovi z Bangladéša, ktorý trpí vážnou astmou hrozilo vyhostenie z krajiny. Súd rozhodol v prospech muža na základe obhajoby, ktorá bola založená na obave zhoršenia zdravotného stavu vplyvom zlej kvality ovzdušia v jeho rodnej krajine.


 titulná fotografia  9

Cieľom štátnej politiky životného prostredia ČR do roku 2030 je aj lepšia kvalita ovzdušia

08. 02. 2021  |  ikona kategórie 9 Ovzdušie

Ministerstvo životného prostredia Českej republiky informuje o schválení mimoriadne významného strategického dokumentu, ktorý stanovuje ciele v oblasti životného prostredia a ochrany klímy do roku 2030.


 titulná fotografia  10

Trnavský samosprávny kraj vykročil do nového roka s ambicióznymi plánmi

05. 02. 2021  |  ikona kategórie 10 Mobilita

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja začiatkom roka schválilo významné strategické dokumenty v záujme hospodárskeho a sociálneho rozvoja a udržateľnej mobility.