illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Mesto Trnava prichádza s novým projektom Strom do domu

12. 04. 2021  |  ikona kategórie 1 Nezaradené

Minulý mesiac avizovalo mesto Trnava na svojej webovej stránke nový projekt s názvom Strom do domu, v rámci ktorého si budú môcť obyvatelia Trnavy adoptovať mestský strom a poskytnúť mu miesto vo svojej záhrade.


 titulná fotografia  2

Hlboko zakorenené systémové problémy ako príčina zlej kvality ovzdušia

05. 04. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Nedávno publikovaná správa Európskej environmentálne agentúry (EEA) „Signály EEA 2021: Európa na ceste k nulovému znečisteniu“ poukazuje na príčiny znečistenia v Európe a ambície Európskej komisie v oblasti nulového znečistenia v súvislosti s Európskou zelenou dohodou.


 titulná fotografia  3

17 miliónov € na vrátenie zelene do našich miest

29. 03. 2021  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.


 titulná fotografia  4

Keď environmentálna výchova nie je len jednorazovou aktivitou

26. 03. 2021  |  ikona kategórie 4 Osveta

Jedno z najstarších gymnázií na Slovensku, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, už 12 rokov v rámci osnov ponúka povinný predmet s environmentálnym zameraním, ktorý prakticky pokrýva medzipredmetové vzťahy fyziky, chémie, biológie a geografie.


 titulná fotografia  5

Lesy a ovzdušie

21. 03. 2021  |  ikona kategórie 5 Osveta

Prioritnou úlohou pri pestovaní lesa je z pohľadu lesníkov produkcia dreva. S postupujúcou zmenou klímy a nárokmi spoločnosti si však viac uvedomujeme, že les má aj iné, mimo produkčné, verejnoprospešné funkcie.


 titulná fotografia  6

Minister Budaj predstavil zelený Plán obnovy Slovenska

10. 03. 2021  |  ikona kategórie 6 Nezaradené

Európsky Plán obnovy prinesie Slovensku dodatočné investície za takmer 6 miliárd eur do zelenej ekonomiky, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj verejnej správy a digitalizácie. Slovensko z Plánu obnovy získa na zlepšenie životného prostredia a zdravia ľudí jednu miliardu eur.


 titulná fotografia  7

Nové body na mape

08. 03. 2021  |  ikona kategórie 7 Ovzdušie

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v rámci projektu Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia aktuálne osádza nové automatické monitorovacie stanice (AMS) v lokalitách doposiaľ nepokrytých monitoringom.


 titulná fotografia  8

Ak stojíte, vypnite motor

05. 03. 2021  |  ikona kategórie 8 Mobilita

Vo veľkých mestách sa významne na znečistení ovzdušia podieľa doprava. Motorové vozidlá znečisťujú ovzdušie hlavne oxidmi dusíka a jemnými prachovými časticami. V horúcich dňoch je doprava navyše príčinou vzniku vysokých koncentrácií prízemného ozónu.


 titulná fotografia  9

Nízkoemisné zóny preukázateľne zlepšujú kvalitu ovzdušia

01. 03. 2021  |  ikona kategórie 9 Mobilita

Nízkoemisná zóna (NEZ) je praktickým riešením pre zlepšenie kvality ovzdušia. Predstavuje zelenú budúcnosť pre mestské aglomerácie so stále zvyšujúcim sa počtom obyvateľov, predovšetkým lokality s vysokou hustotou dopravy. 


 titulná fotografia  10

Zhoršená kvalita ovzdušia vás môže pripraviť o zrak

26. 02. 2021  |  ikona kategórie 10 Ovzdušie

Štúdia publikovaná v Britskom žurnále oftalmológie upozorňuje, že obyvatelia oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú o 8 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu straty zraku.