illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 29.6.2021

22. 06. 2021  |  ikona kategórie 1 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na ďalší zo série tohtoročných workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online v utorok 29. júna 2021.


 titulná fotografia  2

Anglicko bojuje so znečistením, zakázalo predaj uhlia a mokrého dreva

21. 06. 2021  |  ikona kategórie 2 Vykurovanie

Významným zdrojom znečistenia ovzdušia v Anglicku ako aj u nás na Slovensku sú lokálne kúreniská, teda vykurovanie domácností tuhými palivami.


 titulná fotografia  3

Aká je kvalita ovzdušia v európskych mestách?

18. 06. 2021  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Európska environmentálna agentúra zverejnila rebríček európskych miest z pohľadu kvality ovzdušia za posledné dva roky 2019 - 2020. Mestá sú hodnotené na základe priemernej ročnej koncentrácie jemných prachových častíc PM2,5.


 titulná fotografia  4

Dezertifikácia a kvalita ovzdušia

17. 06. 2021  |  ikona kategórie 4 Ovzdušie

Organizácia spojených národov vyhlásila dátum 17.6. za Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha – v tento deň v roku 1994 bol prijatý Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii. Spoločným prvkom dezertifikácie je preťažovanie miery, do ktorej sa spodné vody, pôda a zeleň dokážu obnovovať. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že táto téma nesúvisí s kvalitou ovzdušia, no nie je to celkom tak.


 titulná fotografia  5

Senica spustila prvú etapu rozvoja cyklodopravy

16. 06. 2021  |  ikona kategórie 5 Mobilita

Senica sa pasuje s novou výzvou, ako zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb v meste. Tento zámer sa vynasnaží dosiahnuť prostredníctvom budovania hlavnej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. 


 titulná fotografia  6

Rozširujeme naše rady

13. 06. 2021  |  ikona kategórie 6 Nezaradené

Integrovaný projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa rozrastie o nových partnerov, Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy (CEPTA). O pristúpení nových partnerov rozhodol riadiaci výbor projektu, ktorý zastupuje zapojené inštitúcie. 


 titulná fotografia  7

POZVÁNKA | Kvalita ovzdušia v Žilinskom a Banskobystrickom kraji 22.6.2021

11. 06. 2021  |  ikona kategórie 7 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na ďalší zo série workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme kvality ovzdušia. Workshop sa uskutoční online v utorok 22. júna 2021 a tentokrát je určený pre samosprávy Žilinského a Banskobystrického kraja.


 titulná fotografia  8

Viete, čo dýchate v Banskobystrickom kraji?

07. 06. 2021  |  ikona kategórie 8 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme prvú zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Banskobystrického kraja. 


 titulná fotografia  9

Udržateľná mobilita mení pohľad na dopravu

02. 06. 2021  |  ikona kategórie 9 Mobilita

Koncept udržateľnej mobility je predmetom série workshopov, ktoré organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Prvý tohtoročný workshop o plánovaní udržateľnej mobility sa uskutočnil vo štvrtok 27. 5. 2021. Hoci prebiehal online formou, zameraním sa sústredil na Žilinský kraj. 


 titulná fotografia  10

Cyklodoprave v Prešovskom kraji svitá na lepšie časy

24. 05. 2021  |  ikona kategórie 10 Mobilita

Krajskí poslanci schválili financie na aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021. Prešovský kraj plánuje investovať viac ako 800 - tisíc eur do cyklotrás, čím chce zvýšiť atraktivitu cyklodopravy v regióne.