illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou

16. 09. 2021  |  ikona kategórie 1 Mobilita

Dnešným dňom štartuje 20. ročník kampane Európsky týždeň mobility (ETM), ktorý sa tento rok nesie v znamení hesla „Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou“. Udržateľná mobilita je kľúčovým riešením problému so zhoršenou kvalitou ovzdušia. Cieľom kampane je motivovať samosprávy a predstaviť zrealizované trvalé opatrenia v oblasti udržateľnej mobility.


 titulná fotografia  2

Viete, čo dýchate v Trenčianskom kraji?

13. 09. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme ďalšiu zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Trenčianskeho kraja. 


 titulná fotografia  3

Konferencia je za nami, neľahké výzvy pred nami

10. 09. 2021  |  ikona kategórie 3 Osveta

V dňoch 7. – 8. septembra 2021 sa v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia, organizovaná v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Cieľom stretnutia zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov, vzdelávacích inštitúcií, súkromného a neziskového sektora bolo otvorenie dialógu, nadviazanie spolupráce a hľadanie riešení v záujme zlepšovania kvality ovzdušia na Slovensku.


 titulná fotografia  4

Ovzdušie na Slovensku vyžaduje pozornosť širokej verejnosti

08. 09. 2021  |  ikona kategórie 4 Ovzdušie

Organizácia Spojených národov vyhlásila na 7. septembra Svetový deň čistého ovzdušia. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Tohtoročným heslom kampane je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta“. Ministerstvo životného prostredia SR reaguje na zhoršenú kvalitu ovzdušia pripravovanými zmenami legislatívy, finančnými nástrojmi na podporu zlepšenia kvality ovzdušia a zvyšovaním povedomia.


 titulná fotografia  5

Zdravé ovzdušie, zdravá planéta

07. 09. 2021  |  ikona kategórie 5 Osveta

7. september patrí ovzdušiu. Organizácia Spojených národov vyhlásila tento dátum za Svetový deň čistého ovzdušia. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na prijaté opatrenia v záujme zlepšenia kvality ovzdušia. Tohtoročným heslom kampane OSN je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta“.


 titulná fotografia  6

V Dubnici nad Váhom monitorujú kvalitu ovzdušia na 3 základných školách

02. 09. 2021  |  ikona kategórie 6 Ovzdušie

Deti, naša mladšia generácia, naša budúcnosť, patria spoločne so seniormi, tehotnými ženami a osobami s chronickými ochoreniami srdca a pľúc, medzi citlivú skupinu obyvateľstva. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje jednotlivcov rozdielne, ohrozené sú však najmä citlivé skupiny obyvateľstva. 


 titulná fotografia  7

Ako efektívne riadiť kvalitu ovzdušia?

31. 08. 2021  |  ikona kategórie 7 Osveta

Presne o týždeň, dňa 7. septembra 2021, odštartuje v Banskej Bystrici medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia. Podujatie organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia.


 titulná fotografia  8

Odvrátená strana slnečných letných dní

25. 08. 2021  |  ikona kategórie 8 Ovzdušie

Zhoršená kvalita ovzdušia je častým úkazom prevažne v zimných a chladných mesiacoch. Zapríčinená je predovšetkým zlými rozptylovými podmienkami v kotlinách, kde prevládajú domácnosti, ktoré vykurujú tuhými palivami. Spaľovacie procesy však dokážu narobiť problémy s kvalitou ovzdušia aj v letných mesiacoch. Príčinou je tentokrát cestná doprava.


 titulná fotografia  9

Prečo by mal stav kvality ovzdušia zaujímať tehotné ženy

19. 08. 2021  |  ikona kategórie 9 Ovzdušie

Vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok v ovzduší počas tehotenstva predstavuje zdravotné riziko ako pre ženu tak i pre dieťa.


 titulná fotografia  10

Ozeleňte svoju domácnosť

17. 08. 2021  |  ikona kategórie 10 Vykurovanie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu Zelená domácnostiam II. uvoľňuje zdroje vo výške 5,2 milióna EUR. Podporené budú zariadenia na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti budú môcť požiadať o finančný príspevok začiatkom septembra 2021.