illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Envirorezort vytvára priestor pre dialóg v záujme efektívneho riadenia kvality ovzdušia

01. 07. 2021  |  ikona kategórie 1 Osveta

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú v dňoch 7. - 8. september 2021 medzinárodnú konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021, zameranú na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku. Podujatie určené primárne pre zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov sa uskutoční v Banskej Bystrici, v hoteli Dixon.


 titulná fotografia  2

Inšpirujte sa projektmi zo stredného Slovenska, ktoré prispievajú k lepšej kvalite ovzdušia

28. 06. 2021  |  ikona kategórie 2 Osveta

Úloha regionálnych aj miestnych samospráv pri zlepšovaní kvality ovzdušia spočíva najmä v informovaní občanov o kvalite ovzdušia, príprave strategických dokumentov, no aj na samotnej realizácii opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia na lokálnej úrovni. 


 titulná fotografia  3

POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 29.6.2021

22. 06. 2021  |  ikona kategórie 3 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na ďalší zo série tohtoročných workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online v utorok 29. júna 2021.


 titulná fotografia  4

POZVÁNKA | Kvalita ovzdušia v Žilinskom a Banskobystrickom kraji 22.6.2021

11. 06. 2021  |  ikona kategórie 4 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na ďalší zo série workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme kvality ovzdušia. Workshop sa uskutoční online v utorok 22. júna 2021 a tentokrát je určený pre samosprávy Žilinského a Banskobystrického kraja.


 titulná fotografia  5

Kvalita ovzdušia ako rizikový faktor straty biodiverzity

22. 05. 2021  |  ikona kategórie 5 Osveta

Biodiverzita je rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov. Svetový fond ochrany prírody (WWF) definoval v roku 1989 biodiverzitu ako „bohatstvo života na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, vrátane génov, ktoré obsahujú, a zložité ekosystémy, ktoré vytvárajú životné prostredie". Narušenie jednej zložky môže viesť až k vyhynutiu niekoľkých druhov, ktoré sú od nich závislé. Práve ovzdušie je tým, ktoré všetky časti ekosystémov prepája a ovplyvňuje. 


 titulná fotografia  6

POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 27.5.2021

21. 05. 2021  |  ikona kategórie 6 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na prvý zo série tohtoročných workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online vo štvrtok 27. mája 2021.


 titulná fotografia  7

Keď environmentálna výchova nie je len jednorazovou aktivitou

26. 03. 2021  |  ikona kategórie 7 Osveta

Jedno z najstarších gymnázií na Slovensku, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, už 12 rokov v rámci osnov ponúka povinný predmet s environmentálnym zameraním, ktorý prakticky pokrýva medzipredmetové vzťahy fyziky, chémie, biológie a geografie.


 titulná fotografia  8

Lesy a ovzdušie

21. 03. 2021  |  ikona kategórie 8 Osveta

Prioritnou úlohou pri pestovaní lesa je z pohľadu lesníkov produkcia dreva. S postupujúcou zmenou klímy a nárokmi spoločnosti si však viac uvedomujeme, že les má aj iné, mimo produkčné, verejnoprospešné funkcie.


 titulná fotografia  9

Trenčianska župa ponúka finančnú pomoc na zelené projekty

16. 02. 2021  |  ikona kategórie 9 Osveta

Trenčiansky samosprávny kraj už od roku 2016 podporuje environmentálne projekty prostredníctvom vlastného grantového programu „Zelené oči“. 


 titulná fotografia  10

Ján Budaj: Ľudia si zaslúžia pravdivé informácie o kvalite ovzdušia

11. 11. 2020  |  ikona kategórie 10 Osveta

Neuspokojivá situácia s kvalitou ovzdušia na Slovensku pramení aj v nedostatočnej informovanosti verejnosti. Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil webovú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorej cieľom je zrozumiteľnou formou informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na Slovensku.