illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 28.9.2021

20. 09. 2021  |  ikona kategórie 1 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na ďalší zo série tohtoročných workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online v utorok 28. septembra 2021.


 titulná fotografia  2

Konferencia je za nami, neľahké výzvy pred nami

10. 09. 2021  |  ikona kategórie 2 Osveta

V dňoch 7. – 8. septembra 2021 sa v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia, organizovaná v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Cieľom stretnutia zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov, vzdelávacích inštitúcií, súkromného a neziskového sektora bolo otvorenie dialógu, nadviazanie spolupráce a hľadanie riešení v záujme zlepšovania kvality ovzdušia na Slovensku.


 titulná fotografia  3

Zdravé ovzdušie, zdravá planéta

07. 09. 2021  |  ikona kategórie 3 Osveta

7. september patrí ovzdušiu. Organizácia Spojených národov vyhlásila tento dátum za Svetový deň čistého ovzdušia. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na prijaté opatrenia v záujme zlepšenia kvality ovzdušia. Tohtoročným heslom kampane OSN je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta“.


 titulná fotografia  4

Ako efektívne riadiť kvalitu ovzdušia?

31. 08. 2021  |  ikona kategórie 4 Osveta

Presne o týždeň, dňa 7. septembra 2021, odštartuje v Banskej Bystrici medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia. Podujatie organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia.


 titulná fotografia  5

Envirorezort vytvára priestor pre dialóg v záujme efektívneho riadenia kvality ovzdušia

01. 07. 2021  |  ikona kategórie 5 Osveta

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú v dňoch 7. - 8. september 2021 medzinárodnú konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021, zameranú na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku. Podujatie určené primárne pre zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov sa uskutoční v Banskej Bystrici, v hoteli Dixon.


 titulná fotografia  6

Inšpirujte sa projektmi zo stredného Slovenska, ktoré prispievajú k lepšej kvalite ovzdušia

28. 06. 2021  |  ikona kategórie 6 Osveta

Úloha regionálnych aj miestnych samospráv pri zlepšovaní kvality ovzdušia spočíva najmä v informovaní občanov o kvalite ovzdušia, príprave strategických dokumentov, no aj na samotnej realizácii opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia na lokálnej úrovni. 


 titulná fotografia  7

POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 29.6.2021

22. 06. 2021  |  ikona kategórie 7 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na ďalší zo série tohtoročných workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online v utorok 29. júna 2021.


 titulná fotografia  8

POZVÁNKA | Kvalita ovzdušia v Žilinskom a Banskobystrickom kraji 22.6.2021

11. 06. 2021  |  ikona kategórie 8 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na ďalší zo série workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme kvality ovzdušia. Workshop sa uskutoční online v utorok 22. júna 2021 a tentokrát je určený pre samosprávy Žilinského a Banskobystrického kraja.


 titulná fotografia  9

Kvalita ovzdušia ako rizikový faktor straty biodiverzity

22. 05. 2021  |  ikona kategórie 9 Osveta

Biodiverzita je rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov. Svetový fond ochrany prírody (WWF) definoval v roku 1989 biodiverzitu ako „bohatstvo života na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, vrátane génov, ktoré obsahujú, a zložité ekosystémy, ktoré vytvárajú životné prostredie". Narušenie jednej zložky môže viesť až k vyhynutiu niekoľkých druhov, ktoré sú od nich závislé. Práve ovzdušie je tým, ktoré všetky časti ekosystémov prepája a ovplyvňuje. 


 titulná fotografia  10

POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 27.5.2021

21. 05. 2021  |  ikona kategórie 10 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na prvý zo série tohtoročných workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online vo štvrtok 27. mája 2021.