illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Anglicko bojuje so znečistením, zakázalo predaj uhlia a mokrého dreva

21. 06. 2021  |  ikona kategórie 1 Vykurovanie

Významným zdrojom znečistenia ovzdušia v Anglicku ako aj u nás na Slovensku sú lokálne kúreniská, teda vykurovanie domácností tuhými palivami.


 titulná fotografia  2

Využite podporu na obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach

17. 02. 2021  |  ikona kategórie 2 Vykurovanie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.


 titulná fotografia  3

Kľúčové pri zlepšovaní kvality ovzdušia je riešenie energetickej chudoby

14. 12. 2020  |  ikona kategórie 3 Vykurovanie

Významný podiel na zvýšených koncentráciách tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší má vykurovanie domácností. Riešením je modernizácia vykurovacích zariadení a zvyšovanie environmentálneho povedomia. Prekážkou je však často tzv. energetická chudoba.


 titulná fotografia  4

Nesprávnym vykurovaním narastá riziko vzniku požiarov v domácnostiach

07. 12. 2020  |  ikona kategórie 4 Vykurovanie

Kotly, krby, kachle patria k tzv. malým zdrojom znečistenia ovzdušia, ktorých prevádzkovatelia sú podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinní dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov. 


 titulná fotografia  5

Trnavská župa vďaka eurofondom modernizuje spôsob vykurovania

30. 11. 2020  |  ikona kategórie 5 Vykurovanie

Vykurovanie v priestoroch deviatich organizácií bude čiastočne zabezpečované prostredníctvom tepelných čerpadiel.


 titulná fotografia  6

V Českej republike vďaka kotlíkovej dotácii vymenili doposiaľ viac ako 63-tisíc neekologických kotlov

27. 10. 2020  |  ikona kategórie 6 Vykurovanie

V poradí ďalšie školenie manažérov kvality ovzdušia odštartovalo skúsenosťami s riadením kvality ovzdušia v Českej republike, vďaka účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia Českej republiky. V súvislosti s protipandemickými opatreniami sa školenie uskutočnilo formou online prenosu.


 titulná fotografia  7

Nie je kúrenie ako kúrenie

09. 10. 2020  |  ikona kategórie 7 Vykurovanie

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si otázky...