illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Zoznam slovenských miest so zdieľanými kolobežkami sa rozrástol o Banskú Bystricu

05. 05. 2021  |  ikona kategórie 1 Mobilita

Napriek tomu, že sa znečisťovanie ovzdušia za posledné desaťročia naprieč sektormi znižuje, emisie z dopravy rastú. Podobne ako v prípade iných slovenských miest je emisiami z dopravy zaťažená aj Banská Bystrica.


 titulná fotografia  2

Ako sa vyhnúť znečisteniu ovzdušia cestou do školy

26. 04. 2021  |  ikona kategórie 2 Mobilita

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, je dlho očakávané hromadné otváranie škôl. Žiaci a študenti však okrem rizika nákazy koronavírusom môžu pri nástupe do školy čeliť „staronovej“ hrozbe v podobe zlej kvality ovzdušia.


 titulná fotografia  3

Kampaň Do práce na bicykli sa bude konať aj v roku 2021

14. 04. 2021  |  ikona kategórie 3 Mobilita

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo aj tento rok súťaž Do práce na bicykli 2021. Ide už o ôsmy ročník celonárodnej kampane, ktorá sa tento rok presunie z tradičného mesiaca máj na jún z dôvodu stálejšieho počasia.


 titulná fotografia  4

Ak stojíte, vypnite motor

05. 03. 2021  |  ikona kategórie 4 Mobilita

Vo veľkých mestách sa významne na znečistení ovzdušia podieľa doprava. Motorové vozidlá znečisťujú ovzdušie hlavne oxidmi dusíka a jemnými prachovými časticami. V horúcich dňoch je doprava navyše príčinou vzniku vysokých koncentrácií prízemného ozónu.


 titulná fotografia  5

Nízkoemisné zóny preukázateľne zlepšujú kvalitu ovzdušia

01. 03. 2021  |  ikona kategórie 5 Mobilita

Nízkoemisná zóna (NEZ) je praktickým riešením pre zlepšenie kvality ovzdušia. Predstavuje zelenú budúcnosť pre mestské aglomerácie so stále zvyšujúcim sa počtom obyvateľov, predovšetkým lokality s vysokou hustotou dopravy. 


 titulná fotografia  6

Piešťany sa dočkali kompletnej rekonštrukcie autobusovej stanice

11. 02. 2021  |  ikona kategórie 6 Mobilita

Atraktivita verejného priestoru a dožičený komfort môžu zohrať veľkú rolu pri výbere dopravného prostriedku. V záujme udržateľnej mobility je preto potrebné prichádzať s riešeniami pre ľudí. Mesto Piešťany onedlho predstaví novú autobusovú stanicu.


 titulná fotografia  7

Trnavský samosprávny kraj vykročil do nového roka s ambicióznymi plánmi

05. 02. 2021  |  ikona kategórie 7 Mobilita

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja začiatkom roka schválilo významné strategické dokumenty v záujme hospodárskeho a sociálneho rozvoja a udržateľnej mobility.


 titulná fotografia  8

Zúžený pohľad na znečistenie z dopravy opomína emisie z pneumatík

01. 02. 2021  |  ikona kategórie 8 Mobilita

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej správe informuje o často prehliadanom zdroji znečistenia ovzdušia, tzv. nevýfukových emisiách z dopravy.


 titulná fotografia  9

Mesto Trnava bude modernizovať svetelné signalizácie

19. 01. 2021  |  ikona kategórie 9 Mobilita

Primátor mesta Trnava, Peter Bročka, na sociálnej sieti informoval, že mesto sa bude so štúdiou inteligentného riadenia dopravy uchádzať o dotáciu na moderné technológie. Cieľom tohto projektu je zvýšiť prepravné výkony, bezpečnosť dopravy, ako aj znížiť zaťaženie životného prostredia. 


 titulná fotografia  10

Ako šoférovať eko

18. 01. 2021  |  ikona kategórie 10 Mobilita

Automobilová doprava je významným zdrojom znečistenia ovzdušia, preto by mal každý vodič vedieť bezpečne, ekologicky a úsporne používať svoje motorové vozidlo.