illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Zhoršená kvalita ovzdušia vás môže pripraviť o zrak

26. 02. 2021  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

Štúdia publikovaná v Britskom žurnále oftalmológie upozorňuje, že obyvatelia oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú o 8 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu straty zraku.


 titulná fotografia  2

Niečo je vo vzduchu

24. 02. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na verejné zdravie. Dlhodobé vystavenie pôsobeniu prachových častíc zvyšuje výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych chorôb a následne vedie k predčasnej smrti. Napriek zlepšeniam však situácia stále nie je dobrá.


 titulná fotografia  3

Druhý výhľad pre čisté ovzdušie

22. 02. 2021  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Európska komisia začiatkom roka 2021 publikovala správu Druhý výhľad pre čisté ovzdušie, ktorá predstavuje vyhliadky znižovania znečistenia ovzdušia v Európe do roku 2030.


 titulná fotografia  4

Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

18. 02. 2021  |  ikona kategórie 4 Ovzdušie

Európska komisia podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.


 titulná fotografia  5

Ako sa zachovať v smogovej situácii

12. 02. 2021  |  ikona kategórie 5 Ovzdušie

Slovenský hydrometeorologický ústav v prípade krátkodobého ale extrémneho zhoršenia kvality ovzdušia vyhlasuje tzv. smogovú situáciu. Kedy nastáva, ako sa o nej dozviete a čo robiť v prípade smogovej situácie?


 titulná fotografia  6

Francúzsko udelilo azyl mužovi z Bangladéša pre zhoršenú kvalitu ovzdušia

10. 02. 2021  |  ikona kategórie 6 Ovzdušie

Prisťahovalcovi z Bangladéša, ktorý trpí vážnou astmou hrozilo vyhostenie z krajiny. Súd rozhodol v prospech muža na základe obhajoby, ktorá bola založená na obave zhoršenia zdravotného stavu vplyvom zlej kvality ovzdušia v jeho rodnej krajine.


 titulná fotografia  7

Cieľom štátnej politiky životného prostredia ČR do roku 2030 je aj lepšia kvalita ovzdušia

08. 02. 2021  |  ikona kategórie 7 Ovzdušie

Ministerstvo životného prostredia Českej republiky informuje o schválení mimoriadne významného strategického dokumentu, ktorý stanovuje ciele v oblasti životného prostredia a ochrany klímy do roku 2030.


 titulná fotografia  8

Znečistené ovzdušie ako nešťastný medzník v histórii Spojeného kráľovstva

27. 01. 2021  |  ikona kategórie 8 Ovzdušie

Úmrtie 9-ročného dievčaťa je prvé, ktoré britské úrady dávajú oficiálne do súvisu so zhoršenou kvalitou ovzdušia ako príčinou smrti.


 titulná fotografia  9

Pri téme kvality ovzdušia by mali zbystriť pozornosť aj športovci

25. 01. 2021  |  ikona kategórie 9 Ovzdušie

Znečisťujúce látky v ovzduší majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Vyvarovať sa zvýšenej fyzickej aktivite by sa mali ľudia v rizikových oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia.


 titulná fotografia  10

Česká republika v roku 2020 nezaznamenala ani jednu smogovú situáciu

21. 01. 2021  |  ikona kategórie 10 Ovzdušie

Český hydrometeorologický ústav informuje o poklese koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší na území Českej republiky. Prvýkrát v histórii nebola vyhlásená ani jedna smogová situácia v krajine za celý rok.