illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Viete, čo dýchate v Žilinskom kraji?

28. 07. 2021  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme ďalšiu zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Žilinského kraja.


 titulná fotografia  2

Viete, čo dýchate v Prešovskom kraji?

19. 07. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme ďalšiu zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Prešovského kraja. 


 titulná fotografia  3

Za záplavy môže byť zodpovedné aj znečistené ovzdušie

14. 07. 2021  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Nedávno publikovaná štúdia naznačuje, že znečistenie v ovzduší môže byť spúšťačom prudkých povodní a zosuvov pôdy. Ovplyvňuje tak nielen procesy v ľudskom organizme ale aj v atmosfére.


 titulná fotografia  4

Ovzdušie pred, počas pandémie a po uvoľnení opatrení

24. 06. 2021  |  ikona kategórie 4 Ovzdušie

V súvislosti s prísnymi opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 obleteli svet minulý rok správy o výraznom zlepšení kvality ovzdušia. Príčinou poklesu koncentrácií oxidu dusičitého v ovzduší bolo predovšetkým obmedzenie mobility. S uvoľňovaním opatrení sa však kvalita ovzdušia vracia do starých koľají. Svedčia o tom zábery programu Copernicus.


 titulná fotografia  5

Aká je kvalita ovzdušia v európskych mestách?

18. 06. 2021  |  ikona kategórie 5 Ovzdušie

Európska environmentálna agentúra zverejnila rebríček európskych miest z pohľadu kvality ovzdušia za posledné dva roky 2019 - 2020. Mestá sú hodnotené na základe priemernej ročnej koncentrácie jemných prachových častíc PM2,5.


 titulná fotografia  6

Dezertifikácia a kvalita ovzdušia

17. 06. 2021  |  ikona kategórie 6 Ovzdušie

Organizácia spojených národov vyhlásila dátum 17.6. za Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha – v tento deň v roku 1994 bol prijatý Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii. Spoločným prvkom dezertifikácie je preťažovanie miery, do ktorej sa spodné vody, pôda a zeleň dokážu obnovovať. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že táto téma nesúvisí s kvalitou ovzdušia, no nie je to celkom tak.


 titulná fotografia  7

Viete, čo dýchate v Banskobystrickom kraji?

07. 06. 2021  |  ikona kategórie 7 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme prvú zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Banskobystrického kraja. 


 titulná fotografia  8

Príležitosť pre zlepšenie kvality ovzdušia na východnom Slovensku

07. 05. 2021  |  ikona kategórie 8 Ovzdušie

V utorok 4. mája 2021 organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) a manažérmi kvality ovzdušia z Košického a Prešovského kraja vzdelávací workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov zameraný na zlepšovanie kvality ovzdušia v regiónoch. Z hľadiska kvality ovzdušia sa v oboch krajoch východného Slovenska nachádza niekoľko problematických lokalít.


 titulná fotografia  9

Pomôžeme vám s programom

03. 05. 2021  |  ikona kategórie 9 Ovzdušie

Cieľom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je zlepšiť implementáciu programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku. V tejto súvislosti boli zriadené pozície regionálnych manažérov kvality ovzdušia, ktorí v súčasnosti spolupracujú so zástupcami štátnych a samosprávnych orgánov na príprave nových programov na zlepšenie kvality ovzdušia. 


 titulná fotografia  10

Workshop o kvalite ovzdušia pre zástupcov Prešovského a Košického kraja

29. 04. 2021  |  ikona kategórie 10 Ovzdušie

V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý. Je preto potrebné zintenzívniť úsilie na všetkých úrovniach a spoločne sa pričiniť o zlepšenie kvality ovzdušia, tak nevyhnutnej pre zdravý život nás všetkých.