illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Workshop o kvalite ovzdušia pre zástupcov Prešovského a Košického kraja

29. 04. 2021  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý. Je preto potrebné zintenzívniť úsilie na všetkých úrovniach a spoločne sa pričiniť o zlepšenie kvality ovzdušia, tak nevyhnutnej pre zdravý život nás všetkých.


 titulná fotografia  2

Hlboko zakorenené systémové problémy ako príčina zlej kvality ovzdušia

05. 04. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Nedávno publikovaná správa Európskej environmentálne agentúry (EEA) „Signály EEA 2021: Európa na ceste k nulovému znečisteniu“ poukazuje na príčiny znečistenia v Európe a ambície Európskej komisie v oblasti nulového znečistenia v súvislosti s Európskou zelenou dohodou.


 titulná fotografia  3

17 miliónov € na vrátenie zelene do našich miest

29. 03. 2021  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.


 titulná fotografia  4

Nové body na mape

08. 03. 2021  |  ikona kategórie 4 Ovzdušie

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v rámci projektu Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia aktuálne osádza nové automatické monitorovacie stanice (AMS) v lokalitách doposiaľ nepokrytých monitoringom.


 titulná fotografia  5

Zhoršená kvalita ovzdušia vás môže pripraviť o zrak

26. 02. 2021  |  ikona kategórie 5 Ovzdušie

Štúdia publikovaná v Britskom žurnále oftalmológie upozorňuje, že obyvatelia oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú o 8 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu straty zraku.


 titulná fotografia  6

Niečo je vo vzduchu

24. 02. 2021  |  ikona kategórie 6 Ovzdušie

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na verejné zdravie. Dlhodobé vystavenie pôsobeniu prachových častíc zvyšuje výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych chorôb a následne vedie k predčasnej smrti. Napriek zlepšeniam však situácia stále nie je dobrá.


 titulná fotografia  7

Druhý výhľad pre čisté ovzdušie

22. 02. 2021  |  ikona kategórie 7 Ovzdušie

Európska komisia začiatkom roka 2021 publikovala správu Druhý výhľad pre čisté ovzdušie, ktorá predstavuje vyhliadky znižovania znečistenia ovzdušia v Európe do roku 2030.


 titulná fotografia  8

Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

18. 02. 2021  |  ikona kategórie 8 Ovzdušie

Európska komisia podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.


 titulná fotografia  9

Ako sa zachovať v smogovej situácii

12. 02. 2021  |  ikona kategórie 9 Ovzdušie

Slovenský hydrometeorologický ústav v prípade krátkodobého ale extrémneho zhoršenia kvality ovzdušia vyhlasuje tzv. smogovú situáciu. Kedy nastáva, ako sa o nej dozviete a čo robiť v prípade smogovej situácie?


 titulná fotografia  10

Francúzsko udelilo azyl mužovi z Bangladéša pre zhoršenú kvalitu ovzdušia

10. 02. 2021  |  ikona kategórie 10 Ovzdušie

Prisťahovalcovi z Bangladéša, ktorý trpí vážnou astmou hrozilo vyhostenie z krajiny. Súd rozhodol v prospech muža na základe obhajoby, ktorá bola založená na obave zhoršenia zdravotného stavu vplyvom zlej kvality ovzdušia v jeho rodnej krajine.