illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

SHMÚ spustil mobilný monitoring kvality ovzdušia v Ivanke pri Dunaji

11. 10. 2021  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ivanka pri Dunaji definuje dopravu ako jeden z hlavných problémov a záťaží pre obec. Výsledky monitorovania kvality ovzdušia by mali prispieť k riešeniu ochrany ovzdušia a neúnosnej dopravnej situácie. Pomocnú ruku pri identifikácii hotspotu a inštalácii mobilnej meracej stanice v Ivanke pri Dunaji podali manažéri kvality ovzdušia pre Bratislavský kraj. 


 titulná fotografia  2

Viete, čo dýchate v Trnavskom kraji?

03. 10. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme ďalšiu zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Trnavského kraja. 


 titulná fotografia  3

Svetová zdravotnícka organizácia predstavila odporúčania v záujme ochrániť milióny životov pred znečistením v ovzduší

24. 09. 2021  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Znečistené ovzdušie predstavuje jedno z najzávažnejších environmentálnych rizík pre ľudské zdravie, spoločne so zmenou klímy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predstavila nové odporúčania v záujme ochrániť milióny životov pred znečistením v ovzduší.


 titulná fotografia  4

Viete, čo dýchate v Trenčianskom kraji?

13. 09. 2021  |  ikona kategórie 4 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme ďalšiu zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Trenčianskeho kraja. 


 titulná fotografia  5

Ovzdušie na Slovensku vyžaduje pozornosť širokej verejnosti

08. 09. 2021  |  ikona kategórie 5 Ovzdušie

Organizácia Spojených národov vyhlásila na 7. septembra Svetový deň čistého ovzdušia. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Tohtoročným heslom kampane je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta“. Ministerstvo životného prostredia SR reaguje na zhoršenú kvalitu ovzdušia pripravovanými zmenami legislatívy, finančnými nástrojmi na podporu zlepšenia kvality ovzdušia a zvyšovaním povedomia.


 titulná fotografia  6

V Dubnici nad Váhom monitorujú kvalitu ovzdušia na 3 základných školách

02. 09. 2021  |  ikona kategórie 6 Ovzdušie

Deti, naša mladšia generácia, naša budúcnosť, patria spoločne so seniormi, tehotnými ženami a osobami s chronickými ochoreniami srdca a pľúc, medzi citlivú skupinu obyvateľstva. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje jednotlivcov rozdielne, ohrozené sú však najmä citlivé skupiny obyvateľstva. 


 titulná fotografia  7

Odvrátená strana slnečných letných dní

25. 08. 2021  |  ikona kategórie 7 Ovzdušie

Zhoršená kvalita ovzdušia je častým úkazom prevažne v zimných a chladných mesiacoch. Zapríčinená je predovšetkým zlými rozptylovými podmienkami v kotlinách, kde prevládajú domácnosti, ktoré vykurujú tuhými palivami. Spaľovacie procesy však dokážu narobiť problémy s kvalitou ovzdušia aj v letných mesiacoch. Príčinou je tentokrát cestná doprava.


 titulná fotografia  8

Prečo by mal stav kvality ovzdušia zaujímať tehotné ženy

19. 08. 2021  |  ikona kategórie 8 Ovzdušie

Vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok v ovzduší počas tehotenstva predstavuje zdravotné riziko ako pre ženu tak i pre dieťa.


 titulná fotografia  9

Nové body na mape II.

13. 08. 2021  |  ikona kategórie 9 Ovzdušie

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v rámci projektu Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia aktuálne osádza nové automatické monitorovacie stanice (AMS) v lokalitách doposiaľ nepokrytých monitoringom.


 titulná fotografia  10

Viete, čo dýchate v Košickom kraji?

05. 08. 2021  |  ikona kategórie 10 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme ďalšiu zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Košického kraja.